Steun zou toch wel fijn zijn

Met goed gemoed heb ik De Pels 224 dagen verplicht gesloten gehouden, maar het eind van de reserves en leenmogelijkheden is bereikt. Of zoals collega-middenstanders nu zeggen: ‘het water staat me tot de lippen’.
De kleine Pels met z’n ukkepuk terrasje is vermoedelijk ook de laatste in lijn om weer open te mogen. Het zwalkende lockdown beleid en de stroperige urgentie bij het vaccineren stemmen bovendien niet gerust. Steun zou toch wel fijn zijn.

Hulp is al aangereikt door de kunstenaars Tim Ayres, Marieke van Diemen en Gabriël Kousbroek. Zij hebben in opdracht ieder een Pels-gerelateerd werk gemaakt dat, in print van hoge kwaliteit op A3-formaat in een oplage van 100, te koop wordt aangeboden voor € 150,-. Deze drie werken samen zijn verkrijgbaar in een luxe box, ontworpen door Rutger Fuchs en handgemaakt door Brown Cartonnages. Er zijn 33 van deze boxen en zij bevatten de laagste nummers van de oplage, prijs € 375,-.

Ook kunstenaars hebben de laatste 50 jaar veel van hun goede geld naar De Pels gebracht, en je zal maar, in dit tijdsgewricht, je geld met kunst moeten verdienen. Dus ook al hebben alle drie de kunstenaars ruimhartig hun werk gratis aangeboden, strenge voorwaarde voor deelname was dat de opbrengst hiervan gedeeld wordt met hen.

Ik heb altijd het predicaat Echte Ondernemer willen verwerven. De glühwein en bedrukte T-shirts voorbij, zie ik hier mijn kans met een heuse Pels-webwinkel. De verkoop van de corona-box en/of losse werken loopt via deze webwinkel. De aangekochte werken kunnen worden opgehaald in De Pels; hiervoor moet je je wel aanmelden met een tijdslot (van een half uur). Uiteraard mits corona-klachten-vrij.

Jullie kastelein,

Maarten Voorhoeve

Aan hen die bedreven zijn in sociale media vraag ik vriendelijk om bovenstaande tekst ruimhartig te delen.

Naar de webwinkel